Wear&Care

Udvalgte kundecases

Herning kommune

Wear&Care Technologies og Herning Kommune samarbejdede om et testforløb ved et plejecenter med evaluering i 2020. I testperioden blev borgernes bleer skiftet, når der var individuelt behov for det, og ikke ved rutinemæssige skift. Det medførte markant færre bleskift end før forløbet. I gennemsnit skiftede plejecenterets personale ca. fire bleer mindre pr. dag, og der var i perioden ikke behov for at foretage tøjog bundskifte på grund af lækage. De nye arbejdsrutiner frigav tidsmæssige ressourcer og reducerede ressourceforbruget på vask af sengelinned og tøj. I testperioden oplevede det engagerede plejecenter en reduktion i brugen af bleer på ca. 40% samt en gennemsnitlig tidsbesparelse på en time og 55 minutter om ugen pr. beboer.

Sensorteknologi uafhængig af bleleverandør

Herning Kommune valgte Wear&Cares teknologi, da de lagde vægt på, at sensoren er uafhængig af bleleverandør. Wear&Cares sensorteknologi er den eneste uafhængige blesensor på markedet og uafhængigheden gør, at der kan benyttes forskellige blemærker, og skiftes mærker over tid og efter behov.

Øget livskvalitet hos borgerne

Brugen af Wear&Cares teknologi medvirkede til en reduktion i unødige forstyrrelser og konflikter pga. blehåndtering. Det skyldtes, at borgernes bleer skulle skiftes sjældnere i testperioden. Yderligere resulterede brugen af sensorteknologien i en øget oplevelse af værdighed pga. minimering af den tid borgerne tilbragte iført en ble, som trængte til skift. Tiden tilbragt på våde underlag grundet urinlækage blev under testperioden helt elimineret, hvilket også var fremmende for borgernes komfort og velvære. Sidst men ikke mindst opnåede en række borgere bedre nattesøvn, fordi de i mindre grad skulle have tjekket eller skiftet ble i løbet af natten eller måtte vækkes pga. urinudslip og bundskifte.

Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø

De færre konflikter, som kan opstå ved bleskift, gav medarbejderne ved plejecenteret i Herning Kommune et bedre arbejdsmiljø. Samtidig havde det også positiv indflydelse på medarbejdertrivslen, at de ansatte kunne have god samvittighed ved, at vente med at skifte beboernes bleer, indtil sensoren havde givet besked om, at det var nødvendigt. Sidst men ikke mindst bidrog brugen af Wear&Cares sensorteknologi til et bedre fysisk arbejdsmiljø, fordi der var færre bleog bundskift og disse arbejdsopgaver kan være fysisk belastende at udføre.

Fraunhofer

Faunhofer er en af verdens største og førende forskningsinstitutioner, og det er en stor ære at Faunhofer har ønsket at arbejde med Wear&Care, som et led i deres fokus på brugen af velfærdsteknologi i ældreplejen. Fraunhofer i Tyskland gennemfører et forskningsprojekt, med det formål, at finde den bedst egnede teknologi, som kan forbedre behandlingen af inkontinens i såvel hospitalsmiljøet som i ældreplejen. Efter at have undersøgt tilgængelig teknologi på verdensplan er Wear&Care blevet udvalgt til at deltage i forskningsprojektet, hvilket vi er meget stolte af. Projektet startede i efteråret 2021.

Charité universitetshospital

Charité er et af verdens førende universitetshospitaler. Som led i deres forskning inden for geriatrien, arbejder de tæt sammen med plejehjemssektoren i Tyskland.

Charité startede i 2018 et 5-årigt projekt, med det formål at forbedre plejen ved hjælp af øget og fokuseret brug af teknologi. Som en del af projektet udtog de en række temaer, hvor man mente, at teknologi kunne gøre en stor forskel. Inkontinensområdet var ét af dem.

Efter at have undersøgt verdensmarkedet for teknologier, der kan bidrage til inkontinensbehandling, faldt valget på Wear&Cares sensorløsning til bleer. Vi glæder os meget til at bidrage til Charités forskning, med vores innovative løsning, og til at implementere vores system ved Charité i 2021.

Aarhus kommune

Aarhus Kommune er kendt for sin store interesse for anvendelse af teknologi i plejesektoren. Også her har man set et potentiale for anvendelse af teknologi inden for inkontinenspleje.

Kommunen har igangsat hele to forløb. Ét på ældreområdet og ét på socialområdet, hvor Wear&Care’s sensorteknologi til bleer afprøves. Vi er her særligt glade for, at gennemføre testforløb på både ældre- og socialområdet i samme kommune og høste en masse erfaringer med de forskelle, der eksisterer ift. borgernes og medarbejdernes forskellige behov og baggrunde. Erfaringer og viden som vi inddrager i vores vigtige implementeringsarbejde for at sikre en god forankring af vores løsning blandt medarbejdere, borgere og pårørende.

Skriv for en introduktion til systemet

Hvis du har spørgsmål til Wear&Care®, og ønsker et detaljeret bud på hvad vi kan gøre for netop jer, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen til højre, eller kontakte produktchef Anne Cordel direkte på:

Tlf. +45 5357 1656

Send en besked