Wear&Care

Messe

Opstartsfase ‘Kick-off’ ved Plejecenter Østervang

Vi er gået i gang med implementeringen ved Plejecenter Østervang.

Som en del af løsningen hjælper Wear&Care medarbejderne i en implementeringsproces. Vi hjælper med at skifte fra skemalagte bleskift til individuel og behovsdrevet bleskift. Dette forløb sikrer, at løsningen forankres blandt medarbejderne, der skal bære løsningen videre. Vi yder løbende teknisk support og opfølgning på implementeringen. 

Se og hør sygeplejerske Cathrine Bjerke fortælle om deres opstartsfase.

Opstartsfase ‘Kick-off’ ved Brande Åcenter

Vi er gået i gang med implementeringen ved Brande Åcenter.

I Wear&Care kender vi til den naturlige skepsis for nye teknologiske løsninger og for utilstrækkelig implementering. Derfor har vi specialiseret os i stærke implementerings kompetencer og udviklet en implementeringsproces, hvor vi sikrer, at samtlige medarbejdere er trygge ved brugen af vores løsning og gevinsterne realiseres.

Se og hør SOSU-assistent Debora Christensen fortæller om deres opstartsfase.

Bofællesskabet Mårslet – Interview med afdelingsleder

Det kan skabe pædagogiske dilemmaer, når en borger ikke ønsker at få tilset eller skiftet ble, selvom personalet har vurderet at det er nødvendigt. Disse situationer kan resultere i en udadreagerende borger. Med sensoren som hjælpemiddel, kan unødvendige bletjek reduceres, fordi sensoren informerer personalet om, hvornår bleen er våd og har nået sin maksimale kapacitet. Ligledes undgår borgeren lange liggetider med våd ble, og på den måde kan sensorløsningen være med til, at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos borgeren. 

Hør afdelingsleder Louise Friis tale om de fordele hun får ved brugen af Wear&Cares sensorløsning.

Bofællesskabet Mårslet – Interview med ergoterapeut

Wear&Care er et værdifuldt og moderne teknologisk hjælpemiddel til medarbejderne, og kan derfor være med til at gøre faget mere attraktivt. Sensoren kan ikke erstatte hænder, men frigøre tid til anden pleje og omsorg. Den viden om borgerens vandladningsmønstre, som vores sensor bidrager med, giver mulighed for et indblik i borgerens døgnrytme og medarbejderne kan mere målrettet sætte ind med deres viden der, hvor det er nødvendigt. 

Hør ergoterapeut Trine Faaborg tale om brugen af Wear&Cares sensorløsning.

Herning kommune

Wear&Care Technologies og Herning Kommune samarbejdede om et testforløb ved et plejecenter med evaluering i 2020. I testperioden blev borgernes bleer skiftet, når der var individuelt behov for det, og ikke ved rutinemæssige skift. Det medførte markant færre bleskift end før forløbet. I gennemsnit skiftede plejecenterets personale ca. fire bleer mindre pr. dag, og der var i perioden ikke behov for at foretage tøjog bundskifte på grund af lækage. De nye arbejdsrutiner frigav tidsmæssige ressourcer og reducerede ressourceforbruget på vask af sengelinned og tøj. I testperioden oplevede det engagerede plejecenter en reduktion i brugen af bleer på ca. 40% samt en gennemsnitlig tidsbesparelse på en time og 55 minutter om ugen pr. beboer.

Sensorteknologi uafhængig af bleleverandør

Herning Kommune valgte Wear&Cares teknologi, da de lagde vægt på, at sensoren er uafhængig af bleleverandør. Wear&Cares sensorteknologi er den eneste uafhængige blesensor på markedet og uafhængigheden gør, at der kan benyttes forskellige blemærker, og skiftes mærker over tid og efter behov.

Øget livskvalitet hos borgerne

Brugen af Wear&Cares teknologi medvirkede til en reduktion i unødige forstyrrelser og konflikter pga. blehåndtering. Det skyldtes, at borgernes bleer skulle skiftes sjældnere i testperioden. Yderligere resulterede brugen af sensorteknologien i en øget oplevelse af værdighed pga. minimering af den tid borgerne tilbragte iført en ble, som trængte til skift. Tiden tilbragt på våde underlag grundet urinlækage blev under testperioden helt elimineret, hvilket også var fremmende for borgernes komfort og velvære. Sidst men ikke mindst opnåede en række borgere bedre nattesøvn, fordi de i mindre grad skulle have tjekket eller skiftet ble i løbet af natten eller måtte vækkes pga. urinudslip og bundskifte.

Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø

De færre konflikter, som kan opstå ved bleskift, gav medarbejderne ved plejecenteret i Herning Kommune et bedre arbejdsmiljø. Samtidig havde det også positiv indflydelse på medarbejdertrivslen, at de ansatte kunne have god samvittighed ved, at vente med at skifte beboernes bleer, indtil sensoren havde givet besked om, at det var nødvendigt. Sidst men ikke mindst bidrog brugen af Wear&Cares sensorteknologi til et bedre fysisk arbejdsmiljø, fordi der var færre bleog bundskift og disse arbejdsopgaver kan være fysisk belastende at udføre.

Fraunhofer

Faunhofer er en af verdens største og førende forskningsinstitutioner, og det er en stor ære at Faunhofer har ønsket at arbejde med Wear&Care, som et led i deres fokus på brugen af velfærdsteknologi i ældreplejen. Fraunhofer i Tyskland gennemfører et forskningsprojekt, med det formål, at finde den bedst egnede teknologi, som kan forbedre behandlingen af inkontinens i såvel hospitalsmiljøet som i ældreplejen. Efter at have undersøgt tilgængelig teknologi på verdensplan er Wear&Care blevet udvalgt til at deltage i forskningsprojektet, hvilket vi er meget stolte af. Projektet startede i efteråret 2021.

Charité universitetshospital

Charité er et af verdens førende universitetshospitaler. Som led i deres forskning inden for geriatrien, arbejder de tæt sammen med plejehjemssektoren i Tyskland.

Charité startede i 2018 et 5-årigt projekt, med det formål at forbedre plejen ved hjælp af øget og fokuseret brug af teknologi. Som en del af projektet udtog de en række temaer, hvor man mente, at teknologi kunne gøre en stor forskel. Inkontinensområdet var ét af dem.

Efter at have undersøgt verdensmarkedet for teknologier, der kan bidrage til inkontinensbehandling, faldt valget på Wear&Cares sensorløsning til bleer. Vi glæder os meget til at bidrage til Charités forskning, med vores innovative løsning, og til at implementere vores system ved Charité i 2021.

Aarhus kommune

Aarhus Kommune er kendt for sin store interesse for anvendelse af teknologi i plejesektoren. Også her har man set et potentiale for anvendelse af teknologi inden for inkontinenspleje.

Kommunen har igangsat hele to forløb. Ét på ældreområdet og ét på socialområdet, hvor Wear&Care’s sensorteknologi til bleer afprøves. Vi er her særligt glade for, at gennemføre testforløb på både ældre- og socialområdet i samme kommune og høste en masse erfaringer med de forskelle, der eksisterer ift. borgernes og medarbejdernes forskellige behov og baggrunde. Erfaringer og viden som vi inddrager i vores vigtige implementeringsarbejde for at sikre en god forankring af vores løsning blandt medarbejdere, borgere og pårørende.

Skriv for en introduktion til systemet

Hvis du har spørgsmål til Wear&Care®, og ønsker et detaljeret bud på hvad vi kan gøre for netop jer, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen til højre, eller kontakte produktchef Anne Cordel direkte på:

Tlf. +45 5357 1656

Send en besked