Wear&Care

Viden om inkontinens og blekultur

De udfordringer vi løser for plejesektoren

God blekultur har afsæt i individuelle behov

Mennesker betragtes i mange henseender som individer, men langt de fleste steder i plejesektoren går man stadig rundepleje. Vi har alle forskellige vandladningsmønstre, og borgere med inkontinens har derfor behov for at få skiftet ble på forskellige tidspunkter.

Med Wear&Cares uafhængige sensorteknologi til bleer kan medarbejderne få besked, når en ble er fuld, og bleen bliver skiftet rettidigt. Dermed kan bleer blive skiftet efter borgerens behov, frem for ved rutinemæssige blerunder. Derudover kan medarbejderne på Wear&Cares digitale oversigt, se om der er et vandladningsmønster. Dermed kan de bl.a. hjælpe borgeren på toilettet i tide, se om borgeren bruger den korrekte blestørrelse eller se om vandladningsmønsteret ændrer sig. Således opnås en bedre og større værdighed for borgeren.

Med Wear&Cares sensorteknologi bliver det let at skifte borgernes bleer når behovet er der – hverken for tidligt eller for sent.

Forebyg sår, svamp og beskadiget hud

Når en ble ikke bliver skiftet i tide, kan det give komplikationer, og det kan være kompliceret at få et sår eller macereret hud til at hele op efterfølgende. Ved bleskift på de rette tidspunkter kan man reducere risikoen for macereret hud og sår. Hvis skaden allerede er sket, kan man forkorte helingsprocessen, fordi huden ikke er fugtig over en længere periode, som den kan være i en uskiftet ble.

Svamp trives også i en våd ble, og derfor er det vigtigt at bleen skiftes når den er våd. Ved at skifte bleen i tide kan svamp i bleregionen elimineres og borgeren skånes.

Hos den tryktruede borger skal huden holdes hel og ren. Fugtig og uren hud i forbindelse med inkontinens kan øge risikoen for tryksår (decubitus). Det er derfor vigtigt at bleen skiftes i tide, da tryksår er smertefulde og ofte kræver en intensiv sår behandling.

Ved brug af Wear&Cares sensorteknologi til bleer vil man opleve at huden heler hurtigere, og at sår, svamp og beskadiget hud reduceres. Forebyggelse af sår og svamp har positiv indvirkning på den inkontinentes livskvalitet. Samtidig frigives ressourcer hos personalet, fordi tidskrævende sårpleje undgås.

Urolige, trætte og udadreagerende borgere

En våd ble kan være ukomfortabel, og det kan resultere i, at den inkontinente borger bliver urolig. Med Wear&Cares sensorteknologi er det muligt at sørge for, at bleen bliver skiftet til tiden, med det resultat, at borgeren vil være mere rolig. Samtidig mindskes risikoen for, at borgeren bliver udadreagerende.

Nattesøvnen er helt essentiel for et menneske, og at blive vækket unødvendigt, fordi bleen skal tjekkes rutinemæssigt, kan være ødelæggende for en sammenhængende og rolig nattesøvn. Med Wear&Cares sensorteknologi behøver plejepersonalet ikke længere at forstyrre borgeren unødvendigt om natten, og dermed øges mulighederne for en uforstyrret nattesøvn.

Forebyg dødelige infektioner

Ældre med demens rammes oftere af infektioner. En ældre dement har syv gange højere risiko for at dø, efter en indlæggelse med en infektion, sammenlignet med en ældre uden demens, som ikke er behandlet mod en infektion*.  Derfor er det vigtigt, at infektioner forebygges, ved at borgere ikke kommer til at ligge for lang tid med en våd ble, hvor bakterier trives og udvikler sig. Her kan Wear&Cares sensorteknologi til bleer medvirke til, at borgeren ikke ligger for længe i en våd ble og dermed mindske risikoen for infektioner, som kan have fatale konsekvenser.

 

*forskergruppen fra Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet i København

Paradigmeskifte og blekultur

En ble skal skiftes til tiden, men hvornår er det? Inden for plejesektoren har man længe skiftet ble med formodningen om, at personalet ved, hvornår en ble er fuld. Der er en tendens til at borgeren får en større ble på end nødvendigt, men er det løsningen? Bleen kan være så stor, at borgeren knapt kan mobiliseres eller at diuresen løber ud af bleens sider, i stedet for at blive opsamlet i bleen. Det skyldes, at bleens størrelse gør, at den ikke sidder korrekt på borgeren eller gaber i siderne.

Wear&Care har udviklet en oversigt over, hvornår en ble bør defineres som våd og skal skiftes. Systemet giver besked når en ble er fuld og kan også bruges til at afgøre, om borgeren iføres den korrekte blestørrelse. I arbejdet med inkontinens kan man ved hjælp af Wear&Cares teknologi lave en analyse af den enkelte borgers vandladningsmønster og som følge heraf kan borgeren hjælpes til et lettere og mere komfortabelt liv med inkontinens.

Artikler

CareNet

Teknologioverblik: Løsninger til at aflaste virkningerne af covid-19.

CareNet

CareNet byder velkommen til Wear&Care Technologies, som har udviklet et intelligent, sensorbaseret hjælpemiddel til bleer, der giver besked, når borgere skal skiftes.

Månedens profil: Wear And Care

Fra våde bleer til varme hænder med sensorteknologi. En tynd sensorstrimmel med en datalogger hjælper personer, som lider af moderat til svær inkontinens.

Magasinet Pleje

På plejehjemmet ’Udsigten’ i Græsted samarbejder man med den private virksomhed Wear & Care om projekt med intelligente bleer.

Udviklingen kan læses i artiklen her.

Patienter forventer digitale løsninger

Sundhedsvæsenet er midt i en brydningstid, hvor mind-set, organisering og kultur distrubtes af ny viden, teknologier og krav fra borgerne. Welfare Tech tog en pejling på tendenserne netop nu på årets WHINN-konference i Odense.

Gevinster for borgere, medarbejdere, miljø og kommune

 

Borgeren

Bleskift efter behov – op til 40% færre bleskift og 70% færre forstyrrelser om natten

Individuelt tilpasset pleje og bletype samt bedre nattesøvn

Mindre risiko for, at borgeren ”glemmes” og bærer våd ble i lang tid

Mindre risiko for indlæggelser og genindlæggelser

Medarbejderne

Færre bekymringer pga. sikkerhed for at få besked, når en ble skal skiftes

Færre tunge og stressfyldte opgaver, som f.eks unødige bleskift og bundskift, samt forstyrrelser af borgeren & magtanvendelse

Nemt overblik og adgang til information om ble-status

Reduktion af eventuelle konflikter mellem vagtlag

Miljøet

40% reduceret bleaffald og 100% reduceret affald fra bundskifte (f.eks. stiklagener, handsker etc.)

Mindre vask og dermed reduktion i brug af vaskemidler og vandressourcer

Kommunen

Økonomiske gevinster overgår investeringen pga. reduceret forbrug af ressourcer og forbrugsvarer

Mere tid til pleje og omsorg med samme ressourcer – individuel og målrettet pleje

Kvalitetssikring – statistik og historisk data om bleskift på tværs af plejehjem og mulighed for dokumentation til pårørende

Skriv for en introduktion til systemet

Hvis du har spørgsmål til Wear&Care® eller ønsker et detaljeret bud på, hvad vi kan gøre for netop jer, så er du velkommen til at udfylde kontaktformularen her til højre - så hører du fra os. Alternativt kan du kontakte produktchef Anne Cordel direkte på:

Tlf. +45 5357 1656

Mail: aco@wearandcare.com

Send en besked

6 + 6 =