Sensorteknologi på botilbud

Sensorteknologi kan give mennesker med funktionsnedsættelser et bedre liv 

Sensorbleer kan øge livskvaliteten for inkontinente borgere med funktionsnedsættelser. En gruppe af borgere har ikke sproget til at kommunikere omkring deres behov ift. toiletbesøg, og det gør det kompliceret at udføre pleje, som forebygger det ubehag der kan opstå ved at bære en våd ble, eller opleve lækager. Andre grupper af borgere med funktionsnedsættelser er ikke mentalt i stand til at registrere eller reagere på vandladningstrang og har derfor brug for inkontinenspleje. På sociale botilbud, for borgere med funktionsnedsættelser, kan den unikke sensorteknologi til bleer fra Wear&Care medvirke til bedre inkontinenspleje. Den kan både muliggøre at borgeren kommer på toilettet i rette tid, og medvirke til at bleer skiftes i tide. Det skyldes, at sensorteknologien inkluderer en skærm med en oversigt, som giver personalet overblik over inkontinensplejens status og herunder hvor tæt bleen er på maksimal bæretid eller på at have nået sin fulde kapacitet.

Inkontinenspleje af den udadreagerende borger

Plejen på et botilbud har først og fremmest til formål at hjælpe borgeren til et værdigt liv med høj livskvalitet. Plejepersonalets fornemmeste opgave er derfor at øge mulighederne for trivsel mest muligt. Det kan derfor skabe pædagogiske dilemmaer, når en borger ikke ønsker at få tilset eller skiftet ble, selvom personalet har vurderet at det er nødvendigt. Disse situationer kan resultere i en udadreagerende borger og eventuelt et behov for magtanvendelse fra personalets side. Med sensorteknologien som redskab kan unødvendige bletjek reduceres, fordi teknologien informerer personalet om, hvornår bleen er våd og har nået sin maksimale kapacitet.

At gå for længe med en ble, som trænger til et skift, kan også i sig selv gøre borgeren urolig og forvirret, fordi det er ukomfortabelt. Hvis borgeren ikke har et sprog, kan det tage tid at opdage, at uroligheden skyldes en båd ble. Det kan resultere i situationer, hvor borgeren bliver unødigt urolig og udadreagerende. Med Wear&Cares sensorteknologi kan personalet skifte borgerens ble, inden det når hertil – og det skaber både øget trivsel for borgere og ansatte.

Sensorteknologi kan bidrage til øget livskvalitet

Inkontinens kan føre til stress og bekymringer hos den inkontinente borger. Det kan opleves meget upraktisk og ofte også pinligt, at have uheld i forbindelse med vandladning. Derfor er det vigtigt for livskvaliteten for de fleste inkontinente, at de kan leve et så normalt liv som muligt, uden at skulle bekymre sig om uheld. Med sensorteknologi kan borgerens blestatus overvåges og derfor kan borgeren hjælpes til at få skiftet ble i tide. Ligeså vigtigt er det, at sensorsystemet vil tilbyde data, som kan gøre det muligt at individualisere inkontinensplejen. Således kan borgeren iføres den rette størrelse ble, fordi det anskueliggør borgerens plejebehov ifht, hvor meget bleen skal kunne optage. En for stor ble hæmmer borgerens frihed unødigt og en for lille ble vil skabe risiko for lækage. Derfor er det vigtigt, at bleen passer til borgerens behov.

 

Bedre nattesøvn med individuelt tilpasset inkontinenspleje

I mange tilfælde kan det være nødvendigt for personalet at overvåge og tjekke beboernes blestatus i løbet af natten. Det resulterer ofte i forstyrret nattesøvn med en til flere opvågninger for borgeren, fordi personalet fysisk skal tilse bleen. Med sensorteknologi er det muligt at overvåge bleens kapacitet og eventuelle behov for skift, uden at vække borgeren, hvis et skifte ikke er nødvendigt. En mindre afbrudt nattesøvn er til stor gavn for borgeren, som kan opleve mindre træthed og bedre humør og dermed øget livskvalitet.

 

Sensorteknologi bidrager til overblik over væskeindtag

Med nogle borgere kan det være en udfordring at vurdere, om de får drukket nok væske, hvilket er særdeles vigtigt, både for den generelle sundhed og for forebyggelse af urinvejsinfektioner. Med sensorteknologi kan man skabe et registreret overblik over, hvor meget borgeren urinerer og dermed om væskeindtaget er tilstrækkeligt. Resultatet er, at personalets ansvar for beboernes sundhed og trivsel gøres lettere at efterleve, fordi eventuelle problematikker omkring væskeindtag synliggøres af teknologien. Samtidig gør teknologien det lettere at monitorere væskeindtag, selvom medarbejderne kommer og går i forskellige vagtlag, da en oversigt over borgerens blestatus og vandladningsmønstre altid vil være tilgængelig.

 

Wear&Care kan løfte kvaliteten af inkontinenspleje på botilbud – kontakt os i dag, for at høre mere om, hvad vi kan gøre for at skabe bedre livskvalitet og tryghed på jeres bosted.