Wear&Care

Fordele ved brug af vores unikke blesensorteknologi

Vores sensor

Wear&Cares sensor er et hjælpemiddel til den daglige arbejdsgang for plejepersonalet. 

Sensoren er et hjælpemiddel som melder om vandladning hos en beboer. 

Ny sensor til alle typer bleer – et hjælpemiddel til gavn for medarbejdere og beboere

 • Du ved altid om en beboer har brug for et bleskift – uden at forstyrre beboeren

 • Du ved hvilke beboere der har ventet længst på et bleskift

 • Du undgår unødvendige bleskift

 • Du kan se pludselige forskelle i vandladningen

 • Du får nye indsigter, så du bedre kan bruge din sundhedsfaglige viden

 • Du får bedre mulighed for, at undgå UVI, sår og hudinfektioner blandt beboerne

 • Frigør tid uden at miste nærvær og omsorg

 • Nem implementering, hvor du kan se effekt på beboeren med der samme

 • Nye SOSU-uddannede kender allerede vores løsning fra deres uddannels

Vores sensorløsning til bleer

 • Er nem at implementere og kræver ingen særlige IT-forudsætninger hos medarbejderne

 • Leveres med en effektiv implementeringsproces, hvor alle medarbejdere bliver trygge ved brug af sensor og den nye indsigt

 • Eneste løsning på markedet, som passer til alle bletyper og ikke kræver tilkobling til lokalt WiFi eller investering i infrastruktur

 • Giver besked ved første vandladning og når en ble er fuld

 • Visuel simpel indsigt i beboerens vandladningsmønster, som personalet selv kan bruge til at optimere skifterutinerne

  Sådan fungerer sensoren i praksis

  Sensoren registrerer, at borgeren har vandladning

  Medarbejderen får notifikation om vandladning

  Medarbejderen tilser borgerens vandladningsmønstre på tablet eller anden enhed

  Medarbejderen tager en faglig vurdering om hvorvidt bleen skal skiftes

  Fordele for borgeren

  Større livskvalitet for den plejekrævende borger

  • Bleskift efter behov medfører op til 40% færre bleskift og har derfor positiv indflydelse på borgerens livskvalitet

  • Op til 70% færre forstyrrelser om natten medfører bedre nattesøvn

  • Mindre risiko for at borgeren bærer våd ble i lang tid, fordi bleskift sker på mere hensigtsmæssige tidspunkter

  • Mindre risiko for infektioner og dermatitis og dermed færre indlæggelser og lægebesøg

   Fordele for medarbejderen

   Bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet

   • Færre bekymringer fordi Wear&Cares sensorteknologi giver sikkerhed for at få besked, når en ble skal skiftes

   • Færre tunge og stressfyldte opgaver som fx. unødige bleskift og bundskift

   • Færre forstyrrelser af borgeren og reduktion i tilfælde af magtanvendelse

   • Nemt overblik og adgang til information om blestatus

   • Reduktion af eventuelle konflikter mellem vagtlag

    

    Fordele for Kommune

    Bedre økonomi og øget trivsel

    • De økonomiske gevinster ved at benytte Wear&Cares sensorteknologi til bleer overgår størrelsen på investeringen i produktet. Det skyldes et reduceret ressourceforbrug – både når det kommer til arbejdstid og forbrugsvarer som bleer, materiale til bunddække mm.

    • Mere tid til pleje og omsorg med de samme ressourcer frigiver tid til individuel og målrettet pleje af borgere med inkontinens

    • Statisk og historisk data om bleskift på tværs af plejehjem skaber optimale forudsætninger for kvalitetssikring

    • Data om bleskift skaber mulighed for at give dokumentation til pårørende om hyppighed i bleskift mm. og kan således medvirke til øget tryghed

    Fordele for miljøet

    Reduceret bleforbrug til gavn for miljøet

    • Væsentlig reduktion af inkontinensplejens klimaaftryk med 40% reduceret bleaffald og 100% reduceret affald fra bundskifte (f.eks. Stiklagener, handsker etc.)

    • Reduktion i sengelinned og tøj som skal vaskes og dermed reduktion i vandforbrug

    Skriv for en introduktion til systemet

    Hvis du har spørgsmål til Wear&Care® eller ønsker et detaljeret bud på, hvad vi kan gøre for netop jer, så er du velkommen til at udfylde kontaktformularen her til højre - så hører du fra os. Alternativt kan du kontakte produktchef Anne Cordel direkte på:

    Tlf. +45 5357 1656

    Mail: aco@wearandcare.com

    Send en besked