Hvad er velfærdsteknologi?

Inkontinenz-Pads

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er i dag et vilkår. Et velkomment vilkår. Både hos borgere og hos medarbejdere. Tiden er forbi, hvor velfærdsteknologi var lig med kolde robotarme og tyveri af arbejdspladser. I dag forbindes velfærdsteknologi med frihed og tryghed for borgerne, og for mange arbejdspladser en nødvendig kompensation for manglende arbejdskraft.

Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologiske løsninger, der assisterer brugerne med offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi understøtter eller forstærker tryghed, sikkerhed og daglige gøremål i den daglige færden.

Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker samt borgere med handicap. Fokus på velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser, som bidrager til en bedre livskvalitet for deres bruger.

Inkontinenz-Pads

Wear&Care er fremtidens værdige inkontinenspleje 

Wear&Cares sensor hører ind under kategorien velfærdsteknologi og bruges som et værdifuldt og moderne teknologisk hjælpemiddel til medarbejdere på plejehjem og bosteder. Vores sensorløsning til bleer giver besked ved første vandladning og når en ble er fuld. Systemet giver indsigt i beboerens vandladningsmønster, som personalet selv kan bruge til at optimere skifterutinerne. Sensoren er den eneste løsning på markedet, som passer til alle bletyper og kræver ikke tilkobling til lokalt Wifi eller investering i infrastruktur.

Wear&Cares blesensor letter presset i hverdagen og fjerner de unødvendige bleskift og tilsyn samt de tidskrævende bundskift. Samtidig kan medarbejderne stole på, at beboerne bliver tilset, når der er brug for det. Det giver tryghed og færre bekymringer.

 

Inkontinenz-Pads

Frigør tid uden at miste nærvær og omsorg

Medarbejdere på landets bosteder og plejehjem bruger meget af deres arbejdstid på bleskift og bundskift og inkontinensrelaterede opgaver. Mange af opgaverne er unødvendige og kan reduceres betragteligt, når behovet for bleskift bliver synligt. Med Wear&Cares sensorløsning er det muligt at hjælpe personalet med at udføre opgaverne smartere uden at gå på kompromis med nærværet og omsorgen. Sensoren kan ikke erstatte hænder, men frigøre tid til anden pleje og omsorg. Den viden om beboerens vandladningsmønstre, som vores sensor bidrager med, giver mulighed for et indblik i beboernes døgnrytme og medarbejderne kan mere målrette sætte ind med deres viden der, hvor det er nødvendigt.

Som konsekvens af den voksende andel af plejekrævende beboere i hele verden, er en af grundstenene i vores vision at udvikle løsninger, der kan lette arbejdsbyrden for medarbejderne og udvikle teknologi, der ikke tager, men giver mere tid til nærvær og omsorg. Denne ambition er stadig essensen i vores virksomhedskultur i dag.

Vi er i gang med implementeringer i Danmark og Tyskland, hvor vi bidrager til at løse nogle af sektorens største udfordringer – nemlig mangel på arbejdskraft og udfordringer med at holde et stabilt højt kvalitetsniveau på bosteder og ældreplejen.

Andre artikler som kan havde interesse

Urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner

Hvad er en urinvejsinfektion? Urinvejsinfektion er en infektion i blæren, forårsaget af bakterier fra tarmen eller urinrørets munding. Normalt er urin...

læs mere
Inkontinens

Inkontinens

Hvad er inkontinens? Betegnelsen inkontinens dækker både over urininkontinens og analinkontinens. Ved analinkontinens har man af variable årsager problemer...

læs mere

Skriv for en introduktion til systemet

Hvis du har spørgsmål til Wear&Care® eller ønsker et detaljeret bud på, hvad vi kan gøre for netop jer, så er du velkommen til at udfylde kontaktformularen her til højre - så hører du fra os. Alternativt kan du kontakte produktchef Anne Cordel direkte på:

Tlf. +45 5357 1656

Mail: aco@wearandcare.com

Send en besked