Urinvejsinfektioner

Hvad er en urinvejsinfektion? 

Urinvejsinfektion er en infektion i blæren, forårsaget af bakterier fra tarmen eller urinrørets munding. Normalt er urin sterilt, men bakterierne kan komme op til blæren via urinrøret og her skabe infektion. Kvinder har langt oftere urinvejsinfektioner end mænd. Forklaringen er fysiologisk – kvinders urinrør er kortere end mænds og sidder tættere på endetarmsåbningen. Derfor har bakterierne kortere vej til blæren, og dermed til at udvikle sig til en infektion. I det følgende beskrives symptomer på urinvejsinfektion og sammenhængen imellem inkontinenspleje og urinvejsinfektioner.

Bleer og urinvejsinfektioner

Mange af de ældre, som bor på plejehjem i dag, bærer ble. Ældre, som bærer ble i forbindelse med inkontinenspleje, har fire gange så høj risiko for at få urinvejsinfektioner som personer, der ikke bærer ble*. Det skyldes, at bakterier trives og udvikler sig i et vådt og fugtigt miljø. Jo længere tid den ældre bærer en ble med urin i, desto længere tid har bakterierne at udvikle sig, og risikoen for urinvejsinfektion vil stige. Hvis en urinvejsinfektion ikke opdages og behandles i tide, kan den sprede sig til nyrebækkenet og nyrerne. Det er derfor vigtigt at forebygge urinvejsinfektioner og behandle dem i rette tid, hvis de forekommer. Med Wear&Cares sensorteknologi bliver det muligt for plejepersonalet på plejehjem at foretage inkontinenspleje, hvor risikoen for urinvejsinfektioner nedsættes, fordi bleer skiftes til tiden. På den måde kan man også forebygge videreudvikling af urinvejsinfektioner, som kan føre til livstruende blodforgiftning og delir.

Symptomer på urinvejsinfektion

Generelle symptomer:

–       svie og/eller brændende fornemmelse ved urinafgang

–       hyppig vandladningstrang

–       feber

–       grumset urin

Symptomer hos ældre mennesker:

–       sover mere eller dårligere

–       drikker eller spiser mindre end sædvanligt

–       er forvirret og taler anderledes end normalt

–       er psykotisk – hører stemmer, ser syner og er måske bange

Det er vigtigt at kontakte sin læge eller andet sundhedsfagligt personale, hvis man oplever et eller flere af disse symptomer.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi hos Wear&Care kan hjælpe jer med, at skabe bedre inkontinenspleje?

Tag kontakt her under.

Other articles that may have interest

Hvad er velfærdsteknologi?

Hvad er velfærdsteknologi?

Hvad er velfærdsteknologi?Velfærdsteknologi er i dag et vilkår. Et velkomment vilkår. Både hos borgere og hos medarbejdere. Tiden er forbi, hvor velfærdsteknologi var lig med kolde robotarme og tyveri af arbejdspladser. I dag forbindes velfærdsteknologi med frihed og...

læs mere
Sensorteknologi på botilbud

Sensorteknologi på botilbud

Sensorteknologi kan give mennesker med funktionsnedsættelser et bedre liv Sensorbleer kan øge livskvaliteten for inkontinente borgere med funktionsnedsættelser. En gruppe af borgere har ikke sproget til at kommunikere omkring deres behov ift. toiletbesøg, og det gør...

læs mere
Inkontinens

Inkontinens

Hvad er inkontinens? Betegnelsen inkontinens dækker både over urininkontinens og analinkontinens. Ved analinkontinens har man af variable årsager problemer med at holde på luft eller afføring. Urininkontinens betyder, at man i en eller anden grad, mangler kontrol over...

læs mere